Lokaty – prognoza na 2014 rok

Posiadacze lokat z całą pewnością nie będą zadowoleni z ostatnich doniesień dotyczących decyzji jakie podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Po marcowym posiedzeniu ogłoszone zostało, że dotychczasowe stopy procentowe nie ulegną zmianie prawdopodobnie jeszcze do września. Referencyjna stopa procentowa wynosi 2,5% co oznacza, że zyski z lokat pozostaną na poziomie podobnym do tych z 2013 roku.

Banki na chwilę obecną proponują swoim klientom średnie oprocentowanie 3,0% na lokatach 3 i 6 miesięcznych. Bez zdecydowanego wzrostowi stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, instytucje finansowe nie podniosą oprocentowania na lokatach krótkoterminowych, średnioterminowych oraz rachunkach oszczędnościowych.

Można jednak przypuszczać, że po tak długim okresie rekordowo niskiego oprocentowania w drugiej połowie 2014 roku nastąpią zmiany, na które czekają wszyscy inwestujący swoje oszczędności na lokatach.

Jak inwestować?

Dopóki sytuacja nie ulegnie zmianie, banki będą promować lokaty długoterminowe, z nieco wyższym oprocentowaniem wynoszącym średnio 3,5%. Dla klientów, tak długie zamrażanie funduszy, może okazać się mało atrakcyjne – szczególnie jeżeli założymy, że prawdopodobnie we wrześniu stopy procentowe mogą wzrosnąć, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia oprocentowania na lokatach krótkoterminowych.

Najprostszym rozwiązaniem jest ulokowanie swoich oszczędności na lokatach krótkoterminowych, szczególnie gdy oferty mają zwiększone oprocentowanie dzięki promocjom. Warto zatem, przez najbliższych kilka miesięcy, nie pozostawać klientem jednego banku czy instytucji finansowej lecz szukać najatrakcyjniejszych ofert i korzystać z nich do momentu aż referencyjna stopa procentowa nie wzrośnie. Musimy jednak pamiętać, że banki i instytucje finansowe reagują z lekkim opóźnieniem na decyzje RPP, zatem przy inwestycjach związanych z lokatami powinniśmy uzbroić się w cierpliwość.

Aby skutecznie i szybko porównać obecne oferty banków wystarczy zaznajomić się z zestawieniem umieszczonym tutaj.

Przy tak niewielkich zyskach płynących z lokat wielu klientów może wycofać swoje oszczędności i spróbować inwestycji w innej formie. Obecnie lokata terminowa to najpopularniejszy wśród Polaków sposób na inwestycję. Oczywiście bez trudu można stwierdzić dlaczego. Lokata przede wszystkim to najpewniejszy sposób na ulokowanie swoich oszczędności, w dodatku aby umieścić swoje fundusze na lokacie nie ma potrzeby zaznajamiać się z trendami jakie panują w branży finansowej, a niezbędne formalności zredukowane są do minimum. Wiele banków aby zachęcić swoich klientów do zatrzymania funduszy w depozytach, może urozmaicić swoje oferty proponując kolejne programy oszczędnościowo-inwestycyjne, co może być szczególnie interesujące po doniesieniach dotyczących reform Otwartych Funduszy Emerytalnych.

O czym pamiętać?

Przede wszystkim o tym, że na wpływy jakie uzyskujemy z lokat decyduje nie tylko stopa procentowa, a także inflacja czyli proces wzrostu bieżących cen. W prognozach na 2014 rok utrzymuje się, że inflacja może wzrosnąć do 1,7% a w następnym roku może osiągnąć nawet 2,4%. Badania podał do wiadomości publicznej Narodowy Bank Polski, który przeprowadził analizę wśród 23 analityków. To niekorzystna informacja, jeżeli myślimy o jak najkorzystniejszych wpływach z lokat, które osiągamy gdy depozyt jest wysoko oprocentowany, a ogólna inflacja jest zbliżona do 0,0%. Podwyższenie inflacji oznacza, że pieniądz traci na swojej wartości, co niekorzystnie wpływa na nasze oszczędności zamrożone na lokacie.

Jeżeli decydujemy się na zamrożenie naszych wolnych środków finansowych na lokatach i kontach oszczędnościowych, zwróćmy szczególną okazję na dokładne warunki zawarte w umowie. Ważne nas informacje to punkty dotyczące gwarancji wypłacalności banku lub parabanku, również to czy w chwili przedwczesnego zerwania umowy zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności i np. utracimy nasze zyski. Pamiętajmy, że banki objęte są nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, dzięki temu klient ma gwarancję dotyczącą wypłacalności banku. Natomiast fundusze, które zamrażamy na lokacie objęte są ochroną z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.