RPP: Utrzymanie niskiej stopy procentowej

W trakcie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które odbywało się między 4 i 5 marca zapadła decyzja o utrzymaniu dotychczasowej stopy procentowej. Oficjalny komunikat, który wygłosił Marek Belka – prezes Narodowego Banku Polskiego, mówi także o tym, że nie są planowane zmiany dotyczące stóp procentowych na najbliższe kwartały bieżącego roku.

Decyzja ta ma na celu pobudzenie gospodarki i nie zaskoczyła ekonomistów, którzy spodziewali się utrzymania stóp procentowych. Dla przypomnienia warto zaznaczyć jak oprocentowanie wygląda na dzień dzisiejszy: podstawowa stopa NBP to 2,5%, redyskonta weksli 2,75%, lombardowa 4,0%, a depozytowa 1,0%.

Dla konsumentów oznacza to, że utrzymają się korzystniejsze kredyty, a także niestety niskie zyski płynące z lokat oszczędnościowych.

Rozporządzenie dotyczące stóp procentowych, szczególnie przyspieszenie jej skomentował Marek Belka następująco:

Sytuacja na Ukrainie przyspieszyła decyzję, aby pokazać, że nie widzimy zagrożeń dla gospodarki, a przynajmniej w kontekście prowadzenia polityki pieniężnej. Chcieliśmy dać wyraz siły fundamentów gospodarki i kursu złotego.