Kredyt hipoteczny – wymagane dokumenty

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedna z najpoważniejszych decyzji w naszym życiu. Decydując się na niego chcemy rozpocząć nowy rozdział naszego życia. Szczególnie istotne jest wybranie najkorzystniejszej oferty bankowej, a w chwili gdy już zdecydujemy się na konkretną instytucję – przygotowanie się do wszelkich formalności potrzebnych do zawarcia umowy. Dlaczego w przypadku kredytu hipotecznego czeka nas tak wiele kwestii do rozwiązania? Odpowiedź jest prosta. Kredyt hipoteczny wiąże się z bardzo dużą sumą jaką kredytodawca zawierza kredytobiorcy. Bank nie może przystąpić do realizacji umowy jeżeli nie jest pewny, że oferując nam pożyczkę, nie naraża się na straty.

Starając się o kredyt hipoteczny musimy więc spełnić wiele warunków, wiąże się to bezpośrednio z okazaniem licznych zaświadczeń potwierdzających naszą tożsamość, dochody oraz informacje o hipotece.

Jakie dokumenty przygotować?

Przede wszystkim musimy wypełnić wniosek – który różni się w zależności od wybranego przez nas banku. Dokument ten jest ważny przez 30 dni i to do niego dołączamy pozostałe niezbędne zaświadczenia.

Identyfikacja tożsamości

Podstawowymi dokumentami są te, które potwierdzają naszą tożsamość. W wypadku kredytu hipotecznego musimy liczyć się z tym, że będziemy poproszeni o okazanie dwóch takich dokumentów. Najczęściej są to dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy. Dodatkowo w przypadku małżeństwa posiadającego rozdzielność majątkową, musimy okazać akt notarialny, który to potwierdzi. Natomiast osoby po rozwodzie zobowiązane są do dostarczenia orzeczenia wydanego przez sąd.

Zatrudnienie i dochody

Drugą grupą dokumentów są te potwierdzające nasze zatrudnienie oraz dochody. Wśród nich możemy wyróżnić dokumenty, które sprecyzują w jaki sposób oraz w jakiej wysokości utrzymujemy wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a także w szczególnych wypadkach dokument o minimalnym okresie zatrudnienia. Dodatkowo bank może wymagać zaświadczenia z ZUS-u, które poświadczy wysokość podstawy z ostatniego roku. Kolejnym dokumentem, o który możemy zostać poproszeni w oddziale banku jest PIT 37 z ostatniego roku rozliczeniowego. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą dokumenty, które musimy dostarczyć różnią się od tych , które zostały właśnie wymienione. Przede wszystkim musimy okazać decyzję o nadaniu nr REGON i NIP, zaświadczenie potwierdzające, że prowadzimy działalność min. wpis ewidencyjny. Równie ważne jest potwierdzenie przez Urząd Skarbowy, że nie posiadamy nieuregulowanych zobowiązań podatkowych. Dodatkowo musimy przygotować PIT z ostatniego okresu rozliczeniowego.

Informacje o przedmiocie kredytowania

Jeżeli decydujemy się na kupno hipoteki na rynku pierwotnym potrzebować będziemy min. przedwstępnej umowy z deweloperem, potwierdzenie własnego wkładu, odpis z ksiąg wieczystych, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenie o użytkowaniu, kopie pełnomocnictw dewelopera. Nabywając nieruchomość z rynku wtórnego musimy przygotować następujące dokumenty: umowa ze zbywcą, odpis z księgi wieczystej, potwierdzenie własności przez zbywcę, zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie posiada nieuregulowanych opłat, wycenia nieruchomości (najczęściej wykonywana przez bank). Dodatkowo bank może poprosić nas o dostarczenie zdjęć nieruchomości.