Warunki udzielania kredytu – na co banki zwracają uwagę?

Starając się o kredyt musimy przygotować się na to, że bank zechce sprawdzić nas zanim wyrazi zgodę na pożyczkę. To istotna procedura potrzebna do zweryfikowania naszej wiarygodności jako kredytobiorcy. Tylko w ten sposób bank ma możliwość uchronić się przed wypłaceniem gotówki osobie, która nie będzie w stanie zwrócić zobowiązania. Pamiętajmy, że decyzję o kredycie każdy bank podejmuje inaczej choć warunki, jakie musimy spełnić są takie same. Zatem nawet jeżeli w jednym banku nie otrzymamy zgody, możemy starać się o nią w innych bankach.

Czego powinniśmy się spodziewać? Jak przygotować się do rozmowy z doradcą w banku? Bank interesuje przede wszystkim nasza historia kredytowa. To czy posiadaliśmy lub posiadamy inne zobowiązania. W oczach kredytodawcy będziemy bardziej wiarygodni jeżeli posiadaliśmy już kredyt i spłaciliśmy go w terminie, bez żadnych problemów. Daje to podstawy do myślenia o tym, że kolejne zobowiązanie nie będzie stanowiło dla nas wyzwania, a domowy budżet potrafimy rozplanować tak, że raty nie kolidują z naszymi codziennymi wydatkami. Jest to aspekt wpływający na korzyść osób, które nie miały problemów ze swoimi wcześniejszymi zobowiązaniami finansowymi, może jednak być znacznym problemem jeżeli wciąż spłacamy kredyt i np. nie opłacamy rat w wyznaczonym terminie.

Równie ważne dla banków okazują się wszelkie rachunki oraz wydatki związane np. z samochodem. Tak jak w przypadku kredytów, bank sprawdzi czy do tej pory regulowaliśmy płatności w terminach i czy nie zalegaliśmy z opłatami. Istotne jest także to jak wysokie są nasze opłaty i wydatki w stosunku do dochodów jakie otrzymujemy. Może się okazać, że zbyt wysokie rachunki uniemożliwią nam wygospodarowanie funduszy na spłatę kredytu. Wszelkie informacje na nasz temat banki uzyskują z Biura Informacji Kredytowej, które posiada pełną dokumentację na temat naszych pożyczek, kart kredytowych i debetowych oraz rachunków.

Ostatnim choć decydującym aspektem na jaki bank zwróci uwagę jest nasz dochód. Zarówno wysokość naszych dochodów jest ważna jak i sam sposób ich otrzymywania. To czy wynagrodzenie otrzymujemy regularnie oraz jaką umowę zawarliśmy z pracodawcą. Bank najchętniej udziela kredytu osobom, które posiadają umowę o pracę, jednak nawet w przypadku umowy cywilno-prawnej możemy z powodzeniem ubiegać się o kredyt. Szczególnie jeżeli posiadamy duże doświadczenie zawodowe. Często podstawowym warunkiem udzielenia kredytu jest minimalna kwota naszych dochodów, zależy to oczywiście d tego jak dużą sumę chcemy pożyczyć i jak długo będziemy ją spłacać. Pamiętajmy, że jeżeli nasza sytuacja finansowa nie jest jednoznaczna i spodziewamy się trudności w uzyskaniu kredytu, możemy spróbować wypełnić wniosek o kredyt wraz z osobą dla nas bliską, która będzie wiarygodniejszym kredytobiorcą.