Kredyt w banku czy pozabankowy?

Najważniejsza różnica miedzy bankami, a instytucjami parabankowymi polega na braku nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym tradycyjne banki objęte ścisłą kontrolą, ze strony KNF zobowiązane są do przestrzegania przepisów, ustanowionych przez prawo bankowe. Kredyty udzielane przez banki, wiążą się z większą liczbą formalności koniecznych do uzyskania gotówki, podczas gdy kredyty pozabankowe tzn. udzielane przez parabanki (instytucje finansowe) udzielane są wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Szybka gotówka

Najczęstszym powodem, który decyduje o wyborze kredytu pozabankowego, to szybkość z jaką można otrzymać gotówkę do ręki oraz nieokazywanie zaświadczeń potwierdzających zdolność kredytową. Dostępność i łatwość takiej usługi wiąże się jednak z tym, że kredyty obejmują mniejsze sumy pieniędzy, oprocentowanie takiego kredytu jest wyższe, a termin spłaty znacznie krótszy niż w przypadku umowy zawartej z bankiem. Warto zatem zastanowić się jakie oczekiwania stawiamy przed naszym kredytodawcą zanim podpiszemy z nim umowę. Tradycyjne banki wymagają zabezpieczenia kredytu i rzetelnie sprawdzają zdolność kredytobiorcy. Jednak po spełnieniu warunków stawianych przez bank, mamy możliwość ubiegać się o wyższy kredyt, przeznaczony na konkretny cel. Zaletami kredytu w tradycyjnym banku są mniejsze oprocentowanie i możliwość wyboru między okresami spłaty kredytu (okresy kredytowe krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe).

Bezpieczeństwo

Konsument ma możliwość sprawdzić wiarygodność instytucji w jakiej chce podpisać umowę kredytową. Wszystkie banki podlegają nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje nadzór nad zgodnością zawieranych umów w stosunku do prawa bankowego. Parabanki nie są nadzorowane ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucje parabankowe nie posiadają także ubezpieczeń i nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od umowy kredytowej zawartej w banku jak i w instytucji pozabankowej można odstąpić w przeciągu 14 dni od podpisania jej.

Zabezpieczenie kredytu?

Kredyt bankowy wymaga jego zabezpieczenia, jest to jeden z podstawowych warunków jaki musi spełnić kredytobiorca starający się o uzyskanie środków z banku. Rodzaje zabezpieczeń możemy podzielić na dwa rodzaje: osobowe i rzeczowe. Wśród zabezpieczeń osobowych najpopularniejszymi formami są przedstawienie poręczyciela, deklaracja wekslowa, gwarancja samoistna tzw. gwarancja bankowa oraz przystąpienie osoby trzeciej, która występuje jako współdłużnik konsumenta. Zabezpieczenia rzeczowe kredytu obejmują zastaw, blokadę środków, kaucję oraz zastaw hipoteki.

Na co się zdecydować?

Usługi oferowane przez parabanki skierowane są do osób, które potrzebują szybko i w łatwy sposób zdobyć dodatkowe środki finansowe. Zależy im na niewielkich kwotach i będą w stanie zwrócić kredyt w krótkim terminie. To często jedyna możliwość zawarcia umowy kredytowej, która w oczach tradycyjnego banku nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej. Osoba, której nie zależy na otrzymaniu gotówki jak najszybciej, ma możliwość podjęcia większego kredytu gotówkowego. Wiąże się to z wypełnieniem szeregu formalności jednak daje większe bezpieczeństwo, z równoczesnym mniejszym oprocentowaniem kredytu i terminem spłaty rozłożonym nawet powyżej 3 lat kredytowania. Niedogodności płynące z czasu oczekiwania na decyzję o przyznaniu kredytu wyrównuje fakt iż bank jest zdecydowanie pewniejszą instytucją, która stale jest nadzorowana przez KNF i ma jasno ustalone prawo bankowe, wraz z szeregiem zabezpieczeń, zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.