Formy zabezpieczenia kredytowego

Każdy kredyt gotówkowy jest odpowiednio zabezpieczony przez bank, który w razie nie spłacenia kredytu zajmuje daną rzecz na swoją własność. Istnieje wiele prawnych instytucji, które mogą być wykorzystywane jako środki do zabezpieczenia zwrotu kredytu wraz z jego odsetkami. Do najczęstszych form zabezpieczenia kredytu gotówkowego należą między innymi: zastaw, hipoteka, gwarancja bankowa, poręczenie według prawa bankowego oraz weksel in blanco jak również blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym. Jednak wybór formy zabezpieczenia kredytowego zależy od wielu sytuacji i okoliczności. Bank w tej sytuacji bierze pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia, które jest w stanie przewidzieć. Najbardziej popularnym zabezpieczeniem kredytowym jest powszechnie znana hipoteka. Niektórzy ludzie zaciągając kredyt na budowę zaciągają go właśnie pod hipotekę czyli zanim nie spłacą kredytu dom w budowie nie jest ich własnością. Może tak trwać wiele lat dopóki kredyt nie zostanie spłacony.

Zdolność spłacania kredytu

Ludzie ubiegający się kiedykolwiek o kredyt gotówkowy wiedzą, że aby go otrzymać należy złożyć do banku wypełniony pisemny wniosek o przyznanie kredytu bankowego. W momencie jego złożenia bank rozpatruje wszystkie wnioski i dokładnie sprawdza poprawność ich wypełnienia jak również sprawdza czy dane osoby nie są w innych bankach dłużnikami. Zdolność kredytowa jest to, więc zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do jego spłaty w ustalonym z góry terminie. Oczywiście spłata kredytu musi być spłacana wraz z jego odsetkami. Do każdego wniosku powinny być również dołączone takie dokumenty jak między innymi: dowód osobisty kredytobiorcy i jego małżonki, dowody osobiste żyrantów, pismo o wysokości otrzymywanych dochodów, pismo o nie zaleganiu w KRUS bądź też w ZUS itp. Sam wniosek musi dokładnie sprecyzować cel, na który kredytobiorca chce zaciągnąć kredyt oraz należy również podać wysokość kredytu. Dlatego właśnie kredytobiorca musi wykorzystać kredyt zgodnie z tym co napisał we wniosku kredytowym.

Kredyt kataklizmowy

Niektóre banki w trudnych dla ludzi sytuacjach oferują specjalnego rodzaju kredyty, które są na dogodnych dla nich warunkach. Bank bierze pod uwagę zaistniałe sytuacje, na które człowiek nie miał po postu wpływu i dlatego udziela kredyty gotówkowe bez względu czy ktoś posiada zdolność kredytową czy też nie. W ten sposób banki pomagają ludziom poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy spowodowane warunkami pogodowymi. Oczywiście kredytobiorca musi złożyć do banku pisemny wniosek o udzielenie kredytu, w którym przedstawia w jakiej trudnej sytuacji się właśnie znajduje i na co potrzebne są jemu pieniądze. Jednak kredytobiorca potrzebuje także żyrantów często zdarza się, że sąsiedzi podpisują sobie nawzajem wnioski kredytowe. Niestety procedura rozpatrzenia trwa prawie tak samo długo jak w przypadku innego rodzaju kredytów. Kredyt kataklizmowy należy zazwyczaj do kredytów niskoprocentowych jak również długoterminowych. spłata takiego rodzaju kredytu może nastąpić dopiero w następnym roku kiedy ludzie trochę naprawią swoje szkody wynikłe z kataklizmu.