Ryzyko funduszy inwestycyjnych małe czy duże

Każdy fundusz inwestycyjny, także osoba, która podejmuje się zakupić taki fundusz powinna mieć określony cel, a powinien on być związany z polityką pieniężną. Każdy fundusz inwestycyjny posiada odpowiednie wytyczne, ryzyko oraz status, do którego powinien się stosować i to on kształtuje politykę inwestycyjną. Cele funduszów inwestycyjnych, chociażby takich jak fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistycznie otwarty, określa ustawa. Co możemy zaliczyć do takich podstawowych celów takiego funduszu oraz jak działają fundusze inwestycyjne? W skład celów zalicza się ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Poza tym osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz, w zakres tych celów wchodzi jeszcze wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. A co z funduszami zamkniętymi? W funduszach zamkniętych cele są dobierane dowolnie. Tak więc na przykładzie funduszów zamkniętych i otwartych cele inwestycyjne mogą się od siebie różnić pod wieloma względami. Więc jaki fundusz inwestycyjny wybrać? Jak dostrzegliśmy, fundusze otwarte posiadają już określone cele zapisane w ustawie, lecz w przypadku funduszy zamkniętych mogą być dobierane dowolnie. Osoba, która decyduje się na zakup takich fundusz również powinna mieć określone cele i nie powinny być one jedynie związane z uzyskaniem dużych przychodów. Dopiero po głębokim zastanowieniu się i wybraniu najlepszej oferty funduszu, a następnie się jej trzymanie w odpowiedni sposób może przynieść oczekiwane skutki.

Inwestor funduszu musi pamiętać o kosztach związanych w inwestowanie w taki fundusz. Pierwszy z kosztów to opłata dystrybucyjna funduszu. Warto się dowiedzieć, czy wyniesie ona zerowy wynik. Ma ona związek z kosztem dystrybucji i dzięki niej możemy zwiększyć nasz poziom rentowności. Na rynku są oferowane opłaty dystrybucyjne zero oraz kilku procentowe. Jeśli wybierzemy taki fundusz, który będzie miał opłatę zero, to nasz zysk będzie większy. Dlatego nie ma się, co zastanawiać, szukajmy lepszego rozwiązania, aby inwestycja w fundusze inwestycyjne dała oczekiwane przychody. Drugi koszt jest związany z zarządzaniem aktywów i bierze on pod uwagę maksymalną stawkę. W Polsce taki koszt zazwyczaj waha się od 3% do 4%. Wiadomo, że należy wybrać ofertę funduszu o mniejszym koszcie. Na rynku funduszy dostrzegamy tak zwane fundusze funduszy oraz subfundusze, one również pobierają niezbędne opłaty od inwestorów i są one związane z ogólną wartością zarządzanych przez inwestora akcji. Poza tym w ofertach są także możliwe koszty związane z zarządzaniem aktywów poniżej 3%, ale tak naprawdę to nie jest tak dokładnie to ustalone, i tak w końcowym efekcie wychodzi się na to samo lub płaci się więcej. W ten oto sposób możemy ustalić koszty związane z inwestowanie w fundusze.

Fundusz agresywny cechuje się wielkim ryzykiem, które związane jest z lokowaniem 100% aktywów w akcie, przy agresywnej polityce inwestycyjnej. Fundusze agresywną są także bardzo podatne na wahania sytuacji rynku. Dają ponadprzeciętne wyniki podczas wzrostu kursów giełdowych. Tworząc często duże straty. Jednak zagrożenie takie spada z czasem przedłużenia horyzontu czasowego funduszu agresywnego. Natomiast fundusz bezpieczny różni się od agresywnego tym, że nie jest tak ryzykowny. Inwestuje zwykle w papiery wartościowe o stałym dochodzie, Funduszy te natomiast nie inwestują w akcje. Sugerowane są dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i długotrwałe oszczędzanie mające na celu zarobienie przy tym jak największej sumy pieniędzy. Jednak nie jest wiadomo ile dokładnie będzie można pozyskać funduszy. Różnica jest diametralna.